Giải Toán Violympic

Tài nguyên dạy học

Liên kết Website

Liên Kết Website

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Bùi Anh Toán)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Tô Hiệu

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bài 7. Luyện nói kể chuyện

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Mai Nhật Minh
  Ngày gửi: 21h:44' 24-10-2012
  Dung lượng: 2.3 MB
  Số lượt tải: 400
  Số lượt thích: 1 người (Trần Huỳnh Ngọc Nhung)
  Tuần : 12 Thứ hai 5 tháng 11 năm 2007
  Bài : 10 - 11
  Tiết : 43
  Giáo viên: VŨ MỸ LAN

  Đề 1: Kể về một chuyến về quê.
  Đề 2: Kể về một cuộc thăm hỏi gia đình liệt sĩ neo đơn.
  Đề 3: Kể về một cuộc đi thăm di tích lịch sử.
  Đề 4: Kể về một chuyến ra thành phố.
  Đề bài
  I/ Mở bài:
  Lý do về thăm quê, về quê với ai ?
  II/ Thân bài:
  + Cảm xúc khi được về quê
  + Quang cảnh chung của quê hương
  + Gặp họ hàng ruột thịt
  + Thăm mộ tổ tiên
  + Gặp bạn bè cùng tuổi
  + Dưới mái nhà người thân
  + Phút chia tay
  III/ Kết bài:
  Cảm nghĩ về chuyến về quê
  Dàn bài ( đề 1 )
  I/ Mở bài:
  Lý do thăm hỏi, đi với ai ? Thăm gia đình liệt sĩ nào? Ở đâu? Ấn tượng chung ?
  II/ Thân bài:
  + Quá trình chuẩn bị
  + Diễn biến cuộc viếng thăm
  . Quang cảnh gia đình
  . Gặp gỡ gia đình
  . Tặng quà
  . Giúp đở gia đình bằng những việc làm thiết thực
  . Nghe kể chuyện chiến đấu - hy sinh
  . Phút từ biệt
  III/ Kết bài:
  Cảm nghĩ về chuyến về quê.
  Dàn bài (đề 2)
  I/ Mở bài:
  Lý do đi thăm?, Đi với ai ? Ở đâu? Ấn tượng chung ?
  II/ Thân bài:
  + Trước khi lên xe:
  . Tâm trạng
  . Việc chuẩn bị
  + Lên đường:
  . Không khí trên xe
  . Quang cảnh hai bên đường
  + Đến nơi:
  . Quang cảnh chung
  . Diễn biến sinh hoạt ( nghe thuyết minh, quan sát thực tế, ghi chép.)
  . Tâm trạng
  III/ Kết bài:
  Cảm nghĩ sau chuyến đi thăm.
  Dàn bài (đề 3)

  I/ Mở bài:
  Lý do ra thành phố?, Đi với ai ? Ấn tượng chung ?
  II/ Thân bài:
  + Trước khi lên đường:
  . Tâm trạng
  . Việc chuẩn bị
  + Lên đường:
  . Không khí trên xe
  . Quang cảnh hai bên đường
  + Đến nơi:
  . Quang cảnh chung
  . Diễn biến cuộc tham quan ( nghe thuyết minh, quan sát thực tế, chụp hình lưu niệm, mua sắm, xem văn nghệ.)
  . Tâm trạng
  III/ Kết bài:
  Cảm nghĩ sau chuyến đi.
  Dàn bài (đề 4)
  ? Hình thức:
  Nói to , rõ, truyền cảm, phong cách tự tin, tự nhiên, mắt nhìn mọi người.
  ? Nội dung:
  Bài nói phải sát với yêu cầu của đề, phù hơp với dàn bài đã nêu, chi tiết kể mạch lạc.
  Yêu cầu

  Khi keå chuyeän veà ñôøi soáng quanh ta thì phaûi löïa choïn nhöõng tình tieát coù thaät , ñuùng vôùi chuû ñeà, phuø hôïp vôùi yeâu caàu nhaèm taïo ñöôïc söùc thuyeát phuïc ñoái vôùi ngöôøi nghe.
  Tröôùc khi noùi ( keå chuyeän) , phaûi döïng daøn baøi , saép xeáp caùc tình tieát theo moät trình töï thích hôïp ñeå taïo hieäu quaû cao trong quaù trình keå chuyeän .
  Khi keå caàn phaûi phaân bieät gioïng ngöôøi keå chuyeän vaø gioïng caùc nhaân vaät ñeå taïo söï haáp daãn ñoái vôùi ngöôøi nghe.
  Bài học kinh nghiệm
  ?Kỹ thuật Powerpoint: 3 điểm
  ?Hình thức nói: 3 điểm
  ?Nội dung bài nói: 4 điểm
  Nội dung điểm chấm
  Bảng tổng kết điểm
  Điểm
  Tổ
  Rút kinh nghiệm : Tiết
  luyện nói
  ? Chuẩn bị :
  * Soạn bài : Danh từ(tt) ,
  Cụm danh từ
  DẶN DÒ
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Liên kết Website

  Nghe nhạc


  Ng­ười thầy

  Danh ngôn nhà giáo

  Tin Tức _ Sự Kiện